Välkommen till sidan med nordiska ministerrådets kommittéer.
Här ser ni vilka kommittéer som finns. Vill ni veta mer vad de arbetar med kan ni gå in på denna länk till deras hemsida.
Vill ni skicka in synpunkter, ideer och förslag kan ni göra det på formuläret som ni hittar nedan.

Ämbetsmannakommittéer

Ämbetsmannakommittéerna under Nordiska ministerrådet består av nationella tjänstemän som har till uppgift att förbereda och följa upp ärenden inom en rad prioriterade områden.

Nordisk ämbetsmannakommitté för energipolitik (ÄK-E)
Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A)
Nordiska ämbetsmannakommittén för ekonomi- och finanspolitik (ÄK-FINANS)
Nordiska ämbetsmannakommittén för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (ÄK-FJLS exekutiv)
Nordiska ämbetsmannakommittén för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (ÄK-FJLS fiske och vattenbruk)
Nordiska ämbetsmannakommittén för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (ÄK-FJLS jordbruk och skogsbruk)
Nordiska ämbetsmannakommittén för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (ÄK-FJLS livsmedel)
Nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM)
Nordiska ämbetsmannakommittén för kulturellt samarbete (ÄK-K)
ÄK-K består av ämbetsmän från kulturministerierna i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Kommittén möts fyra gånger om året och förbereder ministrarnas möten samt leder det praktiska arbetet med att genomföra kulturpolitiken.

Nordiska ämbetsmannakommittén för lagsamarbete (ÄK-LAG)
Nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningsfrågor består av ledande tjänstemän med ansvar för lagstiftningsarbetet i vart och ett av de nordiska ländernas justitieministerier. Kommittén förbereder och följer upp ministrarnas årliga möte. Den tillsätter arbetsgrupper och initierar gemensamma nordiska projekt. Huvudlinjerna i ordförandeskapsprogrammen diskuteras i kommittén innan de träder i kraft.

Nordiska ämbetsmannakommittén för miljö- och klimatfrågor (ÄK-MK)
Nordiska ämbetsmannakommittén för näringspolitik (ÄK-N)
Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (ÄK-R)
Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S)
Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U)

Kontakta Nordiska Ministerrådets kommittéer här (kräver medlemskap och lösenord).