Genom att samarbeta med andra organisationer kan era frågor få större slagkraft och tyngd i kontakten med politikerna.
Det finns en mängd digitala verktyg, många kostnadsfria, för samarbete och arbetsgrupper.
Några exempel:
Workplace by Facebook – länk.
Google Docs – länk
Se även denna lista på ett 20-tal fria kostnadsfria programvaror – länk.